top of page

Wie is &lies 

Persoonlijke verbinding

Samen werken aan organisaties, waar het beste uit mensen en daarmee het beste voor de klant wordt gerealiseerd, is ons doel. Wij streven op mensgerichte wijze doelstellingen na, waarbij we makkelijk communiceren en continue de verbinding (blijven) zoeken. Onze stijl is respectvol, integer en persoonlijk. Oprecht geïnteresseerd.

 

&lies staat voor het tijdelijk koppelen van benodigde expertise aan die van een organisatie, team of individu. Afhankelijk van de vraag, kijken we naar de beste match tussen opdrachtgever en nemer. Met onderstaande collega’s werk ik samen.

Liesbeth Hermsen

Liesbeth Hermsen is de oprichter van &lies. Met mijn ervaring als organisatieadviseur heb ik de dynamiek binnen organisaties leren kennen en heb ik een duidelijk idee ontwikkeld ten aanzien van wat mensen in een organisatie nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. Na 20 jaar ervaring in wisselde rollen van (interim) leidinggevende, projectleider en coach blijf ik het een voorrecht vinden om zoveel organisaties van binnen te mogen zien en zoveel verschillende mensen te mogen begeleiden. De afgelopen 10 jaar werk ik vooral in de zorg en het sociale domein. De ontmoeting tussen maatschappij en organisatie en de toenemende complexiteit van vraagstukken boeit mij enorm. Bijdragen aan de ontwikkeling van mens en organisaties doe ik met veel plezier en energie!

By LISETTE Photography-12_edited.jpg

Jan Dokter

Jan Dokter is een ervaring (interim) manager en adviseert aan organisaties in ontwikkeling. Hij is sterk in het operationaliseren van visie naar businessplan en uitvoering. Daarnaast heeft hij een scherp oog voor procesoptimalisatie en verbetering. Hij doet zijn werk vanuit de ambitie het nog beter te organiseren voor medewerkers en klanten. In de samenwerking hecht hij waarde aan openheid, heldere doelen en plezier bij het realiseren van die doelstellingen, want plezier en prestaties gaan hand in hand. Mensen kennen Jan als laagdrempelig, een no-nonsense type, eerlijk en transparant.

Lies Pol

Lies Pol is een ervaren (loopbaan)coach. Zij gaat voor duurzame relaties en richt zich op de ingewikkelder trajecten en loopbaanvragen. Je hebt naast je baan een loopbaan, zegt Lies altijd. Ook nu het economisch goed gaat moet je voorbereid zijn. Ze ziet veel hoogopgeleide mensen die wel courant zijn maar niet goed voorbereid, ze zijn niet klaar voor de arbeidsmarkt, klaar om de stap te zetten als ze worden gevraagd. Ze hebben hun professionele identiteit niet scherp en het zal alleen maar belangrijker worden dat je je eigen positie in de markt kunt bepalen. Zo is er door de conjunctuur heen ook altijd een behoefte aan outplacementtrajecten of aan expertise om mensen met een wat ingewikkelder loopbaanvraag te kunnen ondersteunen. Dat samen scherp krijgen is Lies goed in. Zo richt zij zich ook graag op werkfit-trajecten. Voor mensen een plek in een organisatie vinden om tijdelijk mee te draaien en weer ‘werkfit’ te worden. Soms hebben mensen een andere plek nodig om weer te voelen wat ze aan talenten in huis hebben, wat ze kunnen en wat hun toegevoegde waarde is.’

Mireille Kloeze

Mireille Kloeze is een ervaren coach en veranderkundige met ervaring in de financiële dienstverlening, farmaceutische wereld, zorgsector en non-profitsector. Mireille’s kracht zit in het creëren en bieden van onvoorwaardelijke psychologische veiligheid. Vanuit die veiligheid is zij in staat om mensen en teams vrij te maken van hun onbenut potentieel, zodanig dat datgene wat blokkeert weer kan gaan stromen. Ont-wikkelen om te ontwikkelen…

De laatste jaren heeft Mireille zich vooral verdiept in neuro-linguïstische programmering, psychologie (onderzoek naar wat maakt dat medewerkers in teams niet het achterste van hun tong laten zien) en systemisch werk. De combinatie van deze drie inclusief haar Master of General Management, waarbij zij onderzoek heeft gedaan naar het duurzaam borgen van veranderingen zijn de basis voor haar zelf ontwikkelde KLIM-methode. Deze methode staat voor Kwetsbaarheid, Leiderschap, Intuïtie en Movement (beweging) en zorgt ervoor dat teams en individuen van hun hoofd naar hun hart gaan en weer thuiskomen bij zichzelf.

Paul Passchier

Paul Passchier is psycholoog en econoom. Paul richt zich op mensen en organisaties met ambities. Hij adviseert en brengt impulsen. Hij coacht mensen, bouwt teams, begeleidt ontwikkeltrajecten en bemiddelt in conflicten. 

 

Paul is gefascineerd door mensen en onze onderlinge verschillen. Soms weten we elkaar optimaal te benutten en bereiken we samen de top. Andere keren vechten we elkaar de tent uit en raken we volledig uit koers. Zijn specialiteit is het samen met mensen, teams en organisaties (terug) vinden van de onderlinge synergie. Perfect uit Balans is Paul's visie op vruchtbaar samenwerken met synergie. Wetenschappelijk onderbouwt met tools, technieken, een warm hart, een roze bril... en partners zoals &Lies... en jij natuurlijk!

Marlies ten Duis

Marlies ten Duis houdt zich als sociaal- en A&O psycholoog graag in brede zin bezig met het ontwikkelen van individuen en teams. In diverse organisaties en rollen wordt zij betrokken bij de optimalisatie van teamsamenwerking, persoonlijke ontwikkeling en -balans en diverse vormen van mobiliteit binnen organisaties. Haar kracht ligt in de scherpe analyses, het inzichtelijk maken van de onderliggende (intermenselijke) processen en de eigen rol daarbinnen van de betrokkenen. Marlies brengt graag beweging en energie, zowel in fysieke vorm (wandelcoaching, mindfulrun) als door haar kritische noot, samen stilstaan bij of juist dat duwtje in de rug. Kenmerkend voor Marlies is haar betrokkenheid bij degene met wie zij kiest samen te werken.

Tjardy van der Brug

Tjardy van der Brug werkt sinds 2006 als zelfstandig management- en loopbaancoach. De jaren daarvoor werkte zij in verschillende posities binnen de HR- sector van een aantal grote organisaties. Zij heeft ruime ervaring als management- en loopbaancoach, met name in het bedrijfsleven, de energiesector, de zorgsector en de overheid. Tjardy wordt veel gevraagd voor individuele coaching van directieleden, managers en specialisten, met name op thema’s als leiderschap, samenwerkingsverhoudingen en persoonlijke ontwikkeling. Haar stijl van werken als coach kenmerkt zich naast een professionele en resultaatgerichte benadering ook door een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid, waarbij zij lastige vragen of pijnpunten niet uit de weg gaat. Naast haar coaching- opdrachten is zij binnen organisaties bezig met het praktisch vorm geven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers .

Jouke Bakker

Jouke Bakker is waarderend coach en medisch analist. Zijn passie voor het begeleiden van mensen begon al in zijn tienerjaren toen hij als jeugdcoach kleine gesprekken voerde met voetballende kinderen. Inmiddels begeleidt hij al jaren studenten van de Hanzehogeschool in de functie als medisch analist in het Martiniziekenhuis. Zijn manier van coachen: waarderend, 1 op 1, wandelend in de natuur en/of op locatie thuis. Voor een vraag aangaande zingeving & balans of een loopbaan gerelateerde vraag kun je bij hem terecht. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid creëert hij graag met jou een nieuw perspectief. Door zijn manier van vragen word je regelmatig tot nadenken gezet. Hij probeert door te dringen tot de kern, maar houdt oog voor wat haalbaar is. Het bijvoorbeeld hebben over iemands sterke punten, biedt de mogelijkheid om vanuit daar, in te gaan op mogelijke belemmeringen. Naast zijn ruimdenkendheid is Jouke een motiverende en doortastende coach. 

Bert Romkes

Bert Romkes heeft een rijke en afwisselende ervaring  opgebouwd tijdens zijn werkzame leven. Hij heeft leidinggevende en adviserende rollen gehad bij grote en kleine ondernemingen, is advocaat en rechter geweest en heeft veel mensen en organisaties mogen begeleiden als het even niet goed met ze ging. Centraal in zijn werk als adviseur en coach staat altijd de mens. En hoewel we als mensen best in staat zijn om onze belangen goed te dienen, dringt zich in onze complexe en snelle wereld ook verstoring daarvan op. Steeds vaker lijkt wel. Ik span mij graag in om dan samen naar de goede oplossingen toe te werken. Daar ligt mijn kracht en voldoening in wat ik denk en doe.

Carina Visser

Carina Visser heeft een passie voor mensen en ontwikkeling. Na haar studie Arbeids-, Organisatie- en Personeelspychologie deed zij jarenlang ervaring op als psycholoog en adviseur bij landelijk opererende HR-adviesbureaus. Nu werkt zij als zelfstandig adviseur, coach en assessmentpsycholoog NIP. Met veel plezier en enthousiasme begeleid zij mensen bij het optimaal ontwikkelen en benutten van hun potentieel. Een belangrijk aspect in haar begeleiding is echte verbinding maken. Samen aan de slag gaan om verbinding met jezelf te optimaliseren, om inzichten in drijfveren, talenten en patronen te vergroten en zo verbinding te maken met anderen en samen te kunnen floreren. Haar aanpak is praktisch; leren door inzicht, doen en ervaren.

Laurien Kunst

Laurien Kunst gaat op in haar werk wanneer ze (werkplezier-interventies) ontwerpt en uitvoert. Zien dat het werkt! Juist die combinatie van creatief denken en concreet doen, maakt haar een energieke en complete adviseur. Met haar jarenlange ervaring als organisatieadviseur en (loopbaan)coach, snapt ze hoe mensen én hoe organisaties werken. Hierdoor schakelt ze snel tussen de individuele en organisatiebelangen. Open, vanuit prettig contact en met positieve energie: zo weet Laurien samen met haar opdrachtgevers werkplezier te realiseren. 

bottom of page